žiūrėkite taip pat

UAB „Modernios technologijos“ tapo ekonominio ir komercinio bendradarbiavimo su UZBEKISTANU tarybos nare.

Dvišaliam bendradarbiavimui stiprinti Lietuvos pramonininkų konfederacija įsteigė verslo tarybas ekonominiam ir komerciniam bendradarbiavimui su UZBEKISTANU.

Pagrindiniai LPK tarybos tikslai – prisidėti prie dvišalių ekonominių santykių stiprinimo, skatinti eksportą ir tarpusavio investicijas, stiprinti abipusę komercinę atmosferą.

Šiuo metu konfederacija vienija 57 šakines ir 6 regionines asociacijas, iš viso virš 3500 įvairių įmonių. Taip pat yra LPK narių, kurie nepriklauso asociacijoms ir įstojo į konfederaciją individualiai. LPK nariai yra dauguma Lietuvos gamybinių įmonių, bankų, prekybos įmonių, užsienio firmų atstovybių, mokslo institutų, mokymo įstaigų. LPK narių veikla apima visas pagrindines pramonės šakas: beveik visos Lietuvoje gaminamos prekės yra jų produkcija.

https://www.lpk.lt/lietuvos-uzbekistano-verslo-taryba/